ร่วมบริจาคกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
              เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยบริจาคสมทบกองทุน "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากจนอนาถา ในโรงพยาบาลศิริราช"
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700