ร่วมบริจาคศิริราชรักษภิบาล


ทีมบุคลากรทางการแพทย์ศิริราช กำลังรับมือและยกระดับความพร้อมเพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 อย่างเต็มที่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่อุปกรณ์การแพทย์เริ่มขาดแคลน

***ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนในการเร่งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ทีม Covid-19 ทุกคน

1
รายนามผู้บริจาค
2
ยืนยันข้อมูลการบริจาค
3
ชำระเงิน
4
ผลการบริจาค
บาท

รายนามผู้บริจาค