ระบบบริการแก้ไขข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยออนไลน์

กรอกเฉพาะตัวเลข 8 หลักเท่านั้น เช่น 59999999
กรุณาระบุหมายเลขบัตร รพ. (HN)
กรุณาระบุหมายเลขบัตร รพ. (HN) เฉพาะตัวเลข 8 หลักเท่านั้น
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักเท่านั้น เช่น 1100900099999
กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน

เงื่อนไขข้อตกลง

ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรมบริการแก้ไขข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยออนไลน์
  1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ กรณีเลื่อนนัดหมายและติดต่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากเป็นการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ-สกุล, ยศ ตำแหน่ง ผู้ป่วยจะต้องมาเขียนคำร้องด้วยตนเอง
  2. โปรแกรมนี้ให้บริการแก้ไขข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยทำประวัติกับทางโรงพยาบาลศิริราชแล้วเท่านั้น
  3. หากท่านให้ข้อมูลไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับประวัติที่เคยให้ไว้กับโรงพยาบาลศิริราช ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้
  4. ข้อมูลของท่านจะปรับปรุงเข้าระบบโรงพยาบาลภายใน 1 วันทำการ

ข้าพเจ้าขอยืนยันความเป็นจริง และยอมรับข้อตกลงข้างต้นนี้